Introducere

Limbaje de programare

Alcătuirea internă

Variabilele

Operații cu variabile

Aplicații ale informaticii

Încheiere

Introducere

Informatica a apărut o dată cu construcția primelor calculatoare electronice, 1946 Universitatea Pennsylvania. Dar un calculator oricât ar fi de performant este ca și mort, nu poate face nimic dacă nu dispune și de un program. Situația este oarecum asemănătoare cu a unui casetofon, care în lipsa unei casete înregistrate nu scoate nici un sunet. Orice calculator pentru a putea fi funcționabil el trebuie să fie programat. Pe scurt, printr-un program noi transmitem calculatorului sarcini pe care acesta trebuie să le execute.

De-a lungul anilor calculatoarele au înregistrat o evoluție explozivă, practic astăzi ele find prezente în toate domeniile. La acest lucru a contribuit și apariția calculatoarelor personale în 1975 și mai ales a celor fabricate de către IBM din 1981 încoace și numite PC. Dacă până la apariția calculatoarele personale informatica era un domeniu exclusiv oamenilor de știință (un calculator cântărea câteva sute de Kg sau mai mult și necesita “îngrijirea” permanentă a unei echipe de specialiști), o dată cu PC-urile s-a vrut ca acestea să poată fi utilizate și de către o persoană obișnuită, chiar și de către copii.

Pentru a putea lucra, comunica, cu un calculator avem nevoie de un program, iar programele se scriu într-un limbaj de programare. De-a lungul timpului au apărut multe limbaje de programare, dintre care unele astăzi nici nu se mai folosesc. Pascal (denumire dată în cinstea fizicianului cu acelaș nume, care în 1641 a inventat prima mașină de calcul mecanică cu roți dințate) este un limbaj de programare apărut încă din 1971, inițial folosit pe marile calculatoare, dar ulterior fiind adaptat și pentru PC-uri primind denumirea de Turbo Pascal. Astăzi este folosit deoarece este simplu și comod de utilizat, repezentând astfel un mijloc pentru pătrunderea elevilor în tainele informaticii. Programarea este domeniul care diferețiază un utilizator de un programator. Utiliztor de calculatoare poate fi aproape oricine, dar programatori devin doar persoanele care dispun de un anumit nivel de inteligență, capacitate de concentrare și raționament, precum și obișnuința de a fi ordonat.

Prezentul curs de inițiere în Pascal se adresează celor care nu au mai făcut nici o oră de programare, sau începătorilor, cu precădere elevilor de gimnaziu, începând cu clasa a VI-a, dar poate fi ultilizat și de către elevi din clasele mai mari care doresc să învețe singuri acasă sau să-și complecteze cunoștințele din școală. Am încercat ca prin problemele și exemplele folosite să urmăresc programa de matematică și fizică a claselor a VI-a.

Desigur elevii trebuie să dețină deja cunoștințe minime de operare a calculatorului, să cunoască noțiuni ca folder sau director, fișier, fișier executabil, precum și operații cu acestea (copiere, redenumire, mutare, ștergere) în general este vorba de utilizarea Windows Explorer.

Revenind la acest curs, recomand să fie parcurse și studiate toate exemplele din el, chiar dacă elevul are impresia că a înțeles aspectele problemei, deoarece nu s-a putut lămuri și explica detaliat toate problemele și aspectele unei programări corecte ce apar într-o situație, de la primul exemplu, ci unele detalii au fost explicate și dezvăluite pe parcursul a mai multor exerciții. De mare importanță este posibilitatea ca elevul să instaleze pe propriul calculator unul din programele Turbo Pascal sau Borland Pascal și apoi să scrie, să ruleze și să observe cum funcționează fiecare program din exemplele date.
(în paginile acestui curs veți găsii și informații despre unde poate fi găsit și cum trebuie instalat Turbo Pascal 7.0)

 

 

  Continuare

| Introducere | | Limbaje de programare | | Alcătuirea internă | | Variabilele | | Operații cu variabile | | Aplicații ale informaticii | | Încheiere |


  © 2005 Cicirean Nicolae - Toate drepturile rezervate